Naya

Sealed

Twitch VOD
Naya (Gaby Spartz) vs BG (Max Tietze) [2017-03-25]

Standard

Youtube VOD