Naya Company


Info:Games:


Modern:


VOD Emma Handy (Kiki-Chord) VS Todd Stevens (Naya Company) [2016-06-26]
VOD Gerry Thompson (Jeskai Control) VS Jonathan Anghelescu (Naya Company) [2016-05-16]
VOD Jonathan Anghelescu (Naya Company) VS Sam Black (Temur Traverse) [2016-05-16]
VOD Craig Krempels (Abzan) VS Grant Christopher (Naya Company) [2016-04-17]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Dalton Ozmun (Abzan) [2016-01-10]
VOD Michael Braverman (Naya Company) VS Joshua Cho (BW Tokens) [2016-01-10]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Brad Carpenter (Abzan Company) [2016-01-10]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Ross Merriam (UR Twin) [2016-01-10]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Kevin Jones (UR Twin) [2016-01-10]
VOD Michael Braverman (Naya Company) VS Joe Rittiner (Burn) [2016-01-10]
VOD Arya Roohi (Burn) VS Todd Stevens (Naya Company) [2016-01-03]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Matthew Dilks (BW Eldrazi) [2016-01-03]
VOD Alex Bastecki (Naya Company) VS Danny Jessup (Grixis Control) [2015-12-20]
VOD Todd Stevens (Naya Company) VS Sam Pardee (UR Twin) [2015-12-13]
VOD Corey Burkhart (Grixis Control) VS Kyle Boggemes (Naya Company) [2015-11-22]
VOD Jon Westberg (Abzan) VS Drew Iafrate (Naya Company) [2015-11-01]
VOD Marc Gaudet (Naya Company) VS Chris Andersen (Affinity) [2015-09-06]
VOD Tom Ross (Infect) VS Albert Ake (Naya Company) [2015-08-23]
VOD Michael Majors (Grixis Control) VS Albert Ake (Naya Company) [2015-08-23]
VOD Logan Mize (Abzan Company) VS Albert Ake (Naya Company) [2015-08-23]
VOD Albert Ake (Naya Company) VS Joseph Herrera (Jund) [2015-08-23]
VOD Matt Sperling (Naya Company) VS Alexander Hayne (Amulet Bloom) [2015-06-14]
VOD Sung Wook Nam (Jund) VS Paul Rietzl (Naya Company) [2015-06-14]

Decktechs:

VOD by Alex Bastecki at Starcitygames Player's Championship: Roanoke [2015-12-20]